Wers

Wers (fr. vers, z łac. versus – „wiersz”) – każda pojedyncza linia tekstu pisanego. W przypadku tekstu pisanego w układzie łamowym, oprócz terminu wers, stosuje się też prostsze określenia – „wiersz”, lub „linijka tekstu”. Wers jest podstawową jednostką tworzącą akapit.

© This material from Wikipedia is licensed under the GFDL (Inserted by aWiki).