Szparowanie

Szparowanie – precyzyjna selekcja fragmentu obrazu w grafice rastrowej. Można jej dokonać za pomocą narzędzi do automatycznej selekcji, jednak w trudniejszych przypadkach precyzyjnego szparowania można dokonać tylko ręcznie za pomocą rysowania obwiedni wokół zaznaczanego obszaru.

Szparowanie wykorzystuje się do obróbki kolorystycznej wybranych obszarów, tworzenia fotomontaży, transformacji kształtu, budowania masek itd.

© This material from Wikipedia is licensed under the GFDL(Inserted by aWiki).