Sierota

Sierota – nazwa dwóch różnych terminów dotyczących błędów łamania tekstu:

  1. potoczne określenie wiszącego spójnika – błędu pozostawienia samotnego znaku na końcu wersu; jest to prawdopodobnie zjawisko określane jako błąd tylko w typografii polskiej i czeskiej, nieznane w językach, w których praktycznie nie występują wyrazy jednoliterowe;
  2. potoczne, choć niepoprawne określenie szewca, będące kalką z angielskiej nazwy orphan – błędu pozostawienia samotnego wiersza rozpoczynającego akapit na samym dole strony.
© This material from Wikipedia is licensed under the GFDL (Inserted by aWiki).