Paginacja

Paginacja – przypisywanie kolejnych liczb (lub wyrażeń liczbowych) do kolejnych stron rękopisu lub druku. Jedna z dwóch metod numeracji obok foliacji polegającej na numerowaniu kolejnych kart.

Paginacja jest sposobem liczenia i porządkowania wszystkich stron znajdujących się w publikacji, niezależnie od tego, czy są one opatrzone liczbą (strony liczbowane), czy też są jej pozbawione (strony nieliczbowane, w bibliografiach oznaczane skrótem nlb.). Liczbowania dokonuje się za pomocą umieszczenia na danej stronie paginy.

Sposoby paginacji:

  • paginacja ciągła – jedna w skali całego dzieła lub fizycznego tomu,
  • paginacja wielokrotna (przerywana) – każda część tomu, np. kolejne dzieło, lub kolejne wydanie periodyku we wspólnej oprawie, posiadają własną paginację liczoną od początku.
© This material from Wikipedia is licensed under the GFDL (Inserted by aWiki).