Normalizacja tekstu

Normalizacja tekstu – proces przetwarzania tekstu, podczas którego tekst uzyskuje spójność, której wcześniej mógł nie mieć.

Proces normalizacji może obejmować w szczególności:

Normalizacja poprzedza z reguły inne procesy przetwarzania tekstu, jak przechowywanie w bazie danych, synteza mowy, kompresja czy też automatyczne tłumaczenie na inny język.

© This material from Wikipedia is licensed under the GFDL (Inserted by aWiki).