Logotyp

Logotyp – termin rozpoznawalny od początku XIX wieku jako forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markęfirmęagencjęorganizacjęprodukt, usługęprzedsięwzięcieimprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej.

Podstawowym zadaniem logotypu jest odróżnienie usług i produktów danego podmiotu od konkurencji. Logotypy często rejestrowane są jako znaki towarowe.

Wg różnych źródeł logotyp może składać się z:

  • Samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy (ponadto może zawierać inne elementy, np. przykładu slogan). Wówczas jako skrótu często używa się pojęcia logo.
  • Tylko i wyłącznie samej nazwy i być tym samym literniczą częścią znaku firmowego/towarowego.

W przypadku drugim często spotyka się stwierdzenie, że logotyp jest częścią logo. W rzeczywistości, z punktu widzenia etymologii, jest to stwierdzenie niewłaściwe, ponieważ mamy wówczas do czynienia z paradoksem, w którym pojęcie logo powstałe jako skrót od logotypu, staje się dla niego nadrzędne. W obu przypadkach właściwsze jest używanie pojęcia logo jedynie jako synonimulogotypu. Również często spotyka się błędną definicję określającą logotyp jako rezultat zestawienia logo z przyrostkiem -typpochodzącym od typografii.

 

© This material from Wikipedia is licensed under the GFDL (Inserted by aWiki).