Korekta tekstu

Korekta – oznaczenie błędów składu zecerskiego na odbitkach próbnych (zwanych korektorskimi), za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich; czynność poprawiania błędów w składzie zecerskim:

  • autorskie wprowadzenie poprawek przez autora;
  • stylistyczna poprawianie błędów i usterek stylistycznych;
  • szpaltowa korekta przeczytana i poprawiona w szpaltach;
  • techniczna wyznaczenie i poprawienie błędów technicznych składacza;
  • w arkuszach poprawienie błędów na odbitkach przełamanych kolumn;
  • własna (domowa) pierwsza korekta przeprowadzona przez korektora drukarni.