Arkusz autorski

Arkusz autorski – jednostka obliczeniowa objętości materiału stosowana w wydawnictwie dla rozliczeń z autorem obejmująca wyłącznie materiał opracowany przez autora, czyli bez ilustracji obcych i bez materiału stworzonego lub nadzorowanego przez redakcję jak: wstęp, komentarze, recenzje, przedmowy, posłowia, dwójka lub czwórka tytułowa książki (i ew. inne strony metrykalne). Najczęściej innego autorstwa są również takie rzeczy jak: indeksy, spis treści, oraz szata graficzna publikacji.

Do arkusza autorskiego nie zalicza się powtórzeń oraz znaczących objętościowo cytatów.

Arkusz autorski (tak samo, jak arkusz wydawniczy) wynosi:

  • 40000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub
  • 700 linijek poezji, lub
  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
  • 3000 cm2 powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznch, chemicznych…, diagramów)

© This material from Wikipedia is licensed under the GFDL (Inserted by aWiki).