ETAPY WSPÓŁPRACY

Kolejność wykonywania pracy

Zrealizowanie zlecenia składu książki postępuje według następującego schematu:

  • ustalenie odbiorcy książki i sposobu jej wykorzystywania,
  • ustalenie parametrów technicznych książki: technika druku, rodzaj i gramatura papieru, ilość kolorów użytych do druku, format książki, sposób oprawy, uszlachetnienia,
  • projekt układu typograficznego,
  • skład i łamanie, naniesienie korekt,
  • przygotowanie plików do drukarni.