Cennik
Skład i łamanie
Tekst prosty od 65,00 zł* tekst bez przypisów, tabel i grafiki (beletrystyka)
Tekst z utrudnieniami od 80,00 zł* przypisy, wypunktowania, drobne elementy graficzne, mała ilość ilustracji niewymagających obróbki
Tekst naukowy od 110,00 zł* tekst z przypisami, wypunktowaniami, tabelami, ilustracjami niewymagającymi obróbki
Tekst techniczny lub matematyczny od 140,00 zł* wzory, tabele, wykresy, ilustracje niewymagające obróbki
Czasopisma, magazyny, albumy od 30,00 zł za stronę cena zależy od stopnia złożoności i pracochłonności projektu
Grafika
Przygotowanie/obróbka grafiki od 5,00 zł za szt.
Projekt okładki od 200 zł

* cena za arkusz wydawniczy
Podane ceny są cenami brutto. Firma nie jest płatnikiem VAT. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie na podstawie przykładowego materiału dostarczonego przez Klienta. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego