Skład książek, tekstu, DTP
cmyk1Firma oferuje opracowanie graficzne, skład i łamanie:
 • książek,
 • artykułów,
 • folderów reklamowych,
 • katalogów produktowych,
 • raportów i sprawozdań,
 • materiałów szkoleniowych,
 • magazynów i informatorów firmowych itp.
Zajmujemy się także przygotowywaniem publikacji elektronicznych, np. e-booków.
Przygotowanie publikacji do druku w firmie obejmuje następujące prace:
 • skład i łamanie tekstu,
 • umieszczenie w publikacji materiału graficznego typu zdjęcia, ilustracje,
 • projektowanie stron tytułowych,
 • projektowanie układu typograficznego publikacji,
 • adiustację techniczną,
 • przygotowanie materiałów graficznych i fotograficznych, np. opracowanie i skład tabel, wykonanie wykresów, retuszowanie zdjęć,
 • poprawne przygotowanie plików do druku.
Na życzenie Klienta zapewniamy również:
 • projekt graficzny okładki,
 • redakcję i korektę składanej przez nas publikacji,
 • dostarczenie gotowego produktu do Klienta.

Zakres usług

 • skład komputerowy
 • projekty graficzne
 • redakcja językowa
 • korekta tekstów
 • druk publikacji

Gwarantujemy

 • krótkie terminy realizacji
 • elastyczne godziny pracy
 • indywidualne podejście
 • sprawną komunikację
 • poufność danych

Klienci i partnerzy